Sa mga Filipino na gusto maintindihan ng mabuti kung ano ba ang Search Engine Optimization

Ito ang proseso nang pag-iimpluwensiya ng mga resulta sa mga search engine katulad ng Google, Yahoo, at Bing. Ang pinaka-layunin ng SEO ay ang maging una sa mga resulta para sa mga search term na may kinalaman sa webpages na nais mong i-promote. Kapag ang iyong webpage ay nakalista unang-una sa isang search term, malaki ang tyansa na ang iyong webpage ang unang i-cliclick ng isang searcher.

 

Ano ang SEO

Ang Philippines SEO industry ay patuloy na lumalaki. Sa video na ito ay matutunan ninyo ang mga basic na konsepto sa search engine optimization o SEO.